Starte Spenst senter?

Starte Spenst senter?

Spenst er en medlemseid kjede hvor sentereierne er aksjonærer i Spenst Norge AS. Dette gir trygghet for at dine interesser blir ivaretatt.


Spenst-konseptet gir de beste forutsetninger for drift av treningssentre. Det er flere grunner til at det vil være økonomisk lønnsomt å være med i Spenstkjeden.

Fordelene ved å være med:

 • Kjedekonsept med solid erfaring og tilrettelagt produkt for de som ønsker å drive og eie sitt eget treningssenter
 • Kjent merkenavn
 • Frihet til å optimalisere driften innenfor konseptet
 • Gode økonomiske betingelser
 • Enkel tilgang på markedsføring og profilering gjennom egen portal 
 • Tilgang på kunnskap og nyttig informasjon gjennom et stort nettverk
 • Attraktive samarbeidspartnere
 • Stordriftsfordeler, rabatter fra leverandører

Som kjedemedlem i Spenst bærer du selv ansvaret, for egen kostnad og risiko, for drift og markedsføring av senteret. Spenst Norge bidrar ikke finansielt med oppstart av sentre.

Minimumskrav til fasiliteter på et Spenstsenter:

 • Gruppetreningssal
 • Sykkelsal
 • Kondisjons- og styrkeavdeling
 • Resepsjons- og mingleområde
 • Garderobe og dusj
   

For mer informasjon, kontakt:
Eirin S. Bolle, Kjedesjef Spenst Norge
Tlf.: 90 12 02 12
E-post: post@spenst.no