Ikke moms på trening!

Ikke moms på trening!


[Dato 03.05.10]

Fredag 30. april kom pressemeldingen fra Finansdepartementet med informasjon om at det ikke blir moms på trening slik tidligere foreslått. Generalsekretær i Treningsforbundet, Anne Thidemann, er meget fornøyd. 

Anne Thidemann tiltrådte stillingen som generalsekretær 1.januar. På den korte tiden har hun allerede fått politikernes oppmerksomhet. En av sakene hun har jobbet med har vært arbeidet mot finansdepartementets forslag om moms på trening. Fredag kom gladmeldingen - Det blir ikke moms på trening.

- Det er helt i tråd med hva vi foreslo i vår høringsuttallelse, sier Thidemann. Treningsforbundet (og bransjen) har blitt hørt.

- Det er viktig å stå samlet når det kommer til bransjens fremtid. For at treningssentrene skal få den posisjonen i helse Norge den bør ha for å bli hørt, er det viktig at vi blir sett på som en helsepolitisk aktør, sier Thidemann. – Dette krever at aktørene i bransjen står samlet med en felles røst slik at vi får formidlet hva vi faktisk bidrar med i helse Norge. Thidemann har kunnskapen og erfaringen forbundet trenger for å bli hørt. Hun er cand. Scient med hovedfag fra Norges Idrettshøyskole, og har bl.a. vært president i Norges Friidrettsforbund.

Treningsforbundet ble etablert i 2009 av Norges Treningssenterforbund, SATS og Elixia. Forbundet organiserer i dag 190 treningssentre, med en samlet medlemsmasse på over 400 000 aktive mennesker. Forbundet jobber for bedre rammebetingelser for trening i Norge.

Gjennom forbundet tar bransjen et felles samfunnsansvar. Da med ønske om samhandling for et bedre helse Norge. Forbundet vil fortsette sitt virke for at bransjen skal bli sett på som en helseaktør, og for at flere og flere skal få muligheten til å trene der de er og at dette skal inkludere alle aldre.

Les pressemeldingen her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/pressesenter/pressemeldinger/2010/Momsplikten-utvides-med-en-lav-sats-for-kommersiell-idrett-og-kultur-fra-1juli.html?id=603397


<< Tilbake
Levert av Spectra AS - Powered by Webon Personvern